Služba „Domovy se zvláštním režimem“

Poslání

Posláním služby „Domovy se zvláštním režimem“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatním typy demencí, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti způsobené tímto onemocněním již nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci svých blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme seniorům zajistit důstojné prožití stáří v bezpečném a srozumitelném prostředí při respektování jejich individuálních potřeb a zvyklostí. Pokračovat ve čtení „Služba „Domovy se zvláštním režimem““

Služba „Domovy pro seniory“

Poslání

Posláním služby „Domovy pro seniory“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme podporovat v co nejvyšší možné míře běžný způsob života seniorů, zajistit jim důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní a kvalitní prožití stáří v moderním bezbariérovém zařízení, situovaném v klidném a zároveň snadno dostupném prostředí, ve společnosti jejich vrstevníků. Kvalitu života vnímáme jako individuální měřítko, které definuje uživatel sám. Pokračovat ve čtení „Služba „Domovy pro seniory““