Dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí.

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale trávení volného času se seniory procházkami, předčítáním, povídáním apod.

Domov Slunečnice Ostrava dlouhodobě spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava.

Koordinátorem dobrovolníků v našem domově je:

Bc. Martina Močidlanová – vedoucí sociálního útvaru
Tel: 599 508 125
E-mail:mmocidlanova@dsporuba.com

Koordinátorem dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA je:

ADRA ČR

Mgr. Helena Mrázková
Tel: 732 466 403
E-mail:helena.mrazkova@adraostrava.cz