Úvod

Vítáme Vás na stránkách Domova Slunečnice Ostrava, p.o. Věříme, že tyto stránky Vám přiblíží dění v našem domově, poslouží k základní orientaci a vyhledání informací, které chcete o našem domově znát.


Upozornění pro zájemce o sociální služby v naší organizaci:

Dnem 11.05.2017 po dohodě s vedoucí sociálního útvaru a s vedoucí sociálně zdravotního útvaru jsem vydal pokyn k pozastavení příjímání nových podnětů k jednání se zájemci o sociální služby v naší organizaci, a to  z důvodu velkého množství již prošetřených žádostí. Zájemci, kteří kontaktovali naše soc. pracovnice (jednání se zájemci o soc. službu) budou nadále projednávání dle daného postupu.

Platí do odvolání.

Ing. Radek Baran

ředitel organizace

Další informace