Moravskoslezský kraj 2015

Kraj nás podpořil dotací ve výši 8 208 000,- Kč, z toho na jednotlivé služby:

  • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 2301000,-Kč
  • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 5907000,- Kč

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami „Programu na poskytování sociálních služeb“ pro r. 2015.